Za narudžbe iznad 40€ dostava besplatna. Minimalna narudžba je 14€.

Na uvjete poslovanja i korištenja stranice www.prirodni-sokovi.hr i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstva daljinske komunikacije primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti poslovanja i korištenja, osim u slučaju da se ugovorene strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije.

Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 41/08, NN 125/11 i NN 78/15).

 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA I KORIŠTENJA

Poduzeće PRAVO ZDRAVO d.o.o. (u daljnjem tekstu Prirodni sokovi), Sv. Lovre 40, 21266 Zmijavci, Hrvatska, tel. +385 (0) 91 5825 614, upisano u Trgovačkom sudu u Splitu, temeljnog kapitala 20.000,00 kn uplaćenog u cijelosti, MBS:04402456, OIB: 71851513631, pruža usluge online kupovine putem svojih web stranica na domeni prirodni-sokovi.hr.

Pri naručivanju proizvoda sredstvima daljinske komunikacije Kupac će odmah biti upoznat sa svim propisanim podacima iz članka 57. sukladno članku 66. točka 2. Zakona o zaštiti potrošača i dostavit će se ova Predugovorna obavijest i Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora.

 

Glavna obilježja robe

Kupac se upoznaje s glavnim obilježjima robe na web stranici prirodni-sokovi.hr. Uz sliku robe se nalazi opis glavnih obilježja robe i njezina cijena s PDV-om.

Prirodni sokovi zadržava pravo pogreške u opisu i fotografiji, te reklamnom prikazu proizvoda. Sva prava kupca na reklamacije i povrate su opisana u ovim uvjetima.

 

Definiranje cijena

Sve cijene navedene na web stranicama su izražene u kunama s uključenim PDV-om, osim ako nije drukčije navedeno. Prodavatelj je slobodan mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kupcima, dok Kupac plaća onu cijenu koja je aktualna u vrijeme njegove narudžbe.

Definirane cijene vrijede za dostupne metode plaćanja, sukladno navedenim uvjetima u dijelu Načini plaćanja.

Kupoprodajni ugovor između Prodavatelja i Kupca sklopljen je u trenutku kada Prodavatelj potvrdi primitak narudžbe, nakon čega će Kupac zaprimiti e-mail poruku od Prodavatelja o primitku i potvrdi narudžbe. Od trenutka sklapanja kupoprodajnog ugovora sve su cijene i drugi uvjeti utvrđeni i vrijede i za Prodavatelja i za Kupca.

 

Dostava 

Dostava je besplatna za sve narudžbe robe vrijednosti iznad 300,00 kn. Za robu u vrijednosti ispod 300,00 kn, dostava se naplaćuje 30,00 kn. Prodavatelj isporučuje Kupcu robu prema dogovorenom roku, a sukladno odabranom načinu plaćanja.

Prodavatelj vrši dostavu u suradnji s Hrvatskom poštom.

Robu dostavljamo na cijelo područje Republike Hrvatske (s izuzetkom slabo naseljenih otoka kamo dostavne službe ne isporučuju). Roba se dostavlja na otoke ovisno o zadanim rutama dostavne službe.

 

Načini plaćanja

Prodavatelj nudi sljedeće načine plaćanja prilikom online kupnje:

  • Pouzećem (prilikom preuzimanja naručene robe)
  • Kartičnim plaćanjem (CorvusPay):

Prodavatelj izdaje i dostavlja Kupcu račun u pošiljci, zajedno s dostavom robe.

Kada primimo Vašu narudžbu, naručena roba se predaje na dostavu Hrvatskoj pošti.

 

Vrijeme isporuke

Sve narudžbe zaprimljene radnim danom do 13 sati obrađujemo isti dan kako bi, ukoliko je to moguće, naručena roba isti dan bila predana dostavnoj službi. Narudžbe nakon 13 sati radnim danom (osim petkom) predajemo sljedećega dana, dok se narudžbe od petka nakon 13 sati predaju ponedjeljkom. Ponedjeljkom obrađujemo i narudžbe pristigle tijekom subote i nedjelje.

Ukoliko se kao način plaćanja odabralo plaćanje pouzećem, roba se isporučuje odmah po potvrdi narudžbe, a u skladu s prethodno navedenim uvjetima.

Ukoliko se kao način plaćanja odabralo plaćanje kreditnim karticama (CorvusPay), roba se isporučuje po izvršenoj uplati, a u skladu s prethodno navedenim uvjetima.

Nažalost nismo u mogućnosti utjecati na daljnju brzinu dostave i moguće komplikacije vezane uz samu dostavu nastale od strane dostavne službe. Za robu koja je raspoloživa na centralnom skladištu rok dostave je 3-5 radnih dana, dok će za svaku ostalu robu Kupac biti obaviješten radi dogovora o roku isporuke. U rok isporuke se ne ubrajaju subote, nedjelje i blagdani.

Za svaku pošiljku primatelj ovjerava i potpisuje dostavnu listu po primitku pošiljke. Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, ovjerom dostavne liste od strane primatelja smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju i nakon toga je prijevoznik oslobođen bilo kakve naknadne odgovornosti.

Ako primatelj ne postoji na navedenoj adresi ili je adresa nepoznata, dostavna služba će pokušati stupiti u kontakt s primateljem kako bi se dogovorili o točnom vremenu i eventualno drugoj adresi dostave. U slučaju nemogućnosti isporuke pošiljka se vraća nama.

Obavezujemo se da ćemo sve narudžbe isporučiti pravovremeno, ukoliko ste podatke ispunili u potpunosti točno i istinito, a najkasnije u, zakonom propisanom, roku od 30 dana. Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda zbog toga što proizvod nemamo na zalihi ili ga više ne možemo naručiti dužni smo kupca obavijestiti pisanim putem, a kupac ima pravo odustati od narudžbe/ugovora ili pristati na naknadni rok za isporuku. Sve naručene artikle nastojat ćemo isporučiti u jednom paketu. Ukoliko to zbog stanja zaliha neće biti moguće, zadržavamo pravo isporuke robe u više pošiljaka.

 

Reklamacije 

Reklamacije proizvoda se priznaju uz predočeni račun, slipove kartica ili drugoj dokaza o kupnji.

Proizvod mora biti vraćen u originalnom pakiranju, neotvoren i bez vidljivih oštećenja uz originalni račun, slipove kartica ili drugog dokaza o kupnji koji je kupac dobio uz dostavljene artikle. U protivnom, nećemo uvažiti reklamaciju.

Ističemo da je uz artikle koji se vraćaju, mijenjaju ili reklamiraju obavezno priložiti originalnu dokumentaciju koja vam je isporučena s artiklima. Artikli moraju biti vraćeni u originalnom pakiranju te pravilno zaštićeni kako bi se spriječila mogućnost oštećenja proizvoda prilikom transporta.

 

Pravo na jednostrani raskid Ugovora

Samo Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu (Internet trgovina ili kupovina putem telefona) može raskinuti ugovor ne navodeći razlog za to (Članak 72. ZZP), u roku četrnaest (14) dana od sklapanja ugovora, uz pretpostavku da je prije toga dobio potvrdu prethodne obavijesti. Ukoliko Kupac s ugovorom na daljinu nije dobio potvrdu prethodne obavijesti o mogućnosti jednostranog raskida ugovora, pravo Kupca za jednostrani raskid ugovora je 12 mjeseci i 14 dana.

U slučaju da koristi svoje pravo, Kupac snosi trošak vraćanja robe i mora je vratiti u roku od 14 dana (Članak 77. ZZP). Kupac isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77. ZZP) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.

Potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, obavijestio Prirodni sokovi o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastili za primanje robe. Izravne troškove povrata robe morate snositi sami sukladno članku 77. st. 3 Zakona o zaštiti potrošača.

 

Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), Kupac može podnijeti putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, kao i u poslovnim prostorijama PRAVO ZDRAVO d.o.o.. Ukoliko se prigovor podnosi u poslovnim prostorijama, trgovac je dužan odmah pisanim putem ovjeriti njegov primitak.

Pisani prigovor može podnijeti putem:

  • pošte na adresu:
    Sv.Lovre 40, 21266 Zmijavci, i (ili)
  • elektroničke pošte: info@prirodni-sokovi.hr

Prodavatelj će odgovor na dostavljeni prigovor dati u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

 

Jamstvo

Radi se o kvarljivoj robi koja ima svoj vremenski rok trajanja. Jamstvo na sam proizvod ne postoji.

 

Komunikacija

Osnovni podaci o Kupcu će biti uneseni u bazu kontakata Prirodni sokovi, u svrhu komuniciranja na daljinu, osim ako se Kupac tome izričito ne protivi.

 

Sigurnost i zaštita osobnih podataka

Prodavatelj uzima sigurnost i zaštitu osobnih podataka veoma ozbiljno te poduzima razne mjere opreza kako bi veza bila što sigurnija i kako bi zaštitio osobne podatke Kupca.

Prodavatelj garantira da se sve narudžbe putem online trgovine na web stranicama prirodni-sokovi.hr provode putem sigurne veze te da se podaci šifriraju prema najvišim standardima i najnovijoj tehnologiji.

Prodavatelj se obvezuje da će trajno zaštititi osobne podatke Kupca, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Prodavatelj koristi osobne podatke o Kupcu za potrebe isporuke robe (slanje informacija, ponuda, račun) i ostalu promotivnu komunikaciju, osim ako se Kupac izričito ne protivi potonjem. Podaci o korisniku ni u kom slučaju neće biti dostupni neovlaštenim osobama. Podaci se čuvaju 2 godine od trenutka prikupljanja.

Na ovoj web stranici se koristi alat Google Analytics, ali samo za analizu posjeta web stranice te podatke koji se prikupe na taj način ne spremamo niti ih koristimo za druge svrhe.

 

Odricanje odgovornosti

Prodavatelj se obvezuje na pravovremeno ažuriranje i ispravnost svih podataka koji su objavljeni na web stranicama prirodni-sokovi.hr. Nažalost, uvijek može doći do situacije da se raspoloživost proizvoda na zalihama, rok dostave ili cijena promijene brže nego što Prodavatelj uspije pravovremeno izmijeniti podatke na web stranicama. Ukoliko navedena situacija nastane, Prodavatelj će bez odgađanja obavijestiti Kupca o nastalim promjenama te mu omogućiti da odustane od kupovine ili zamjeni proizvod za drugi ili za sličan proizvod.

Prodavatelj se obavezuje prikazati ispravne fotografije prodajnih artikala, a Kupac da će sve fotografije uzimati kao simboličan prikaz proizvoda. Prodavatelj ima mogućnost odustajanja od ugovora s Kupcem, ukoliko se dogodi kupnja na osnovu vizualne zablude. Pod vizualnom zabludom se podrazumijeva pogrešno definiranje osnovnih značajki proizvoda kao što su slika i osnovne karakteristike. To jasno uključuje i očite pogreške kod navođenja cijena.

Ukoliko prihvaćate uvjete korištenja, prihvaćate i Opće uvjete poslovanja.

Prirodni sokovi zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave Kupcu. Uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske. U slučaju eventualnog spora Trgovac i Potrošač će pokušati spor riješiti mirnim putem, a ukoliko to nije moguće nadležan je sud u Splitu.

Učitavanje…
  • Nema proizvoda u košarici.